Bestemmingsplan 'De Groendijck-Oost, Driebruggen' vastgesteld

De basis voor het bestemmingsplan is een herzien stedenbouwkundig plan. Dit stedenbouwkundig plan is tot stand gekomen op basis van een bewonersinitiatief. Het grootste verschil met het stedenbouwkundig plan van maart 2014 is de locatie van de kerk met aaneengesloten pastorie en parkeerplaats, die nu beperkt verplaatst wordt naar het zuiden. Daarnaast wordt een strook in het zuidwesten van het plangebied, tegenover de bedrijven aan de Esdoornstraat, voorlopig uit de ontwikkeling gehouden.