Bestemmingsplan De Groendijck-Oost onherroepelijk

In september 2015 stelde de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan voor nieuwbouwplan De Groendijck-Oost te Driebruggen vast. Tegen dit bestemmingsplan werden enkele bezwaren ingediend. De bezwaren zijn behandeld bij de Raad van State en allen ongegrond verklaard. Hierdoor is nu een onherroepelijk bestemmingsplan tot stand gekomen. De ontwikkeling van "De Groendijck-Oost" kan nu dus echt gaan starten!

De komende periode zullen we plannen gaan uitwerken voor de gefaseerde realisatie van circa 80 woningen en een kerk. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2017 gestart kunnen worden met de verkoop van de eerste woningen.