Bestemmingsplan De Groendijck-Oost vastgesteld

Op 5 maart heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemminsplan De Groendijck-Oost vastgesteld.

Op grond van het bestemmingsplan kunnen binnen De Groendijck-Oost maximaal 86 woningen worden gerealiseerd met bijbehorende openbare ruimte. Daarnaast biedt het bestemmingsplan ruimte voor de realisatie van een kerk (en pastorie) met bijbehorende voorzieningen.