Inwoners en gemeente praten over De Groendijck-Oost

Inwoners en gemeente praten over De Groendijck-Oost

Op 11 en 18 januari gingen inwoners en ondernemers uit Driebruggen op uitnodiging van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in gesprek over de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie De Groendijck-Oost. Dit gebeurde via twee werksessies in dorpshuis Custwijc. De bijeenkomsten werden georganiseerd om gezamenlijk tot een optimale invulling van het plangebied te komen.

In de werksessies hebben de deelnemers samen met elkaar en onder begeleiding van externe deskundigen gewerkt aan voorstellen om het bestemmingsplan te verbeteren. Uitkomst is een plan waarvan nagenoeg alle aanwezigen vinden dat het een beter plan is dan het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan.

Constructieve gesprekken

Wethouder Kees Oskam: “Het was goed om te zien dat er constructieve gesprekken waren bij beide werksessies. Het is een belangrijke stap om te kunnen voldoen aan de vraag van inwoners voor nieuwe woningen in Driebruggen.”

Beide bijeenkomsten werden goed bezocht. Naast genoemde aanwezigen waren er stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, vertegenwoordigers van de Hersteld Hervormde Gemeente en bij de tweede sessie een aantal leden van de gemeenteraad als toehoorder. Als college en commissie Ruimte akkoord gaan, kan het plan op 5 maart op de agenda van de gemeenteraad.