Nieuwe Naam

Logo

Graag willen wij via deze weg laten weten dat ons project in Driebruggen een nieuwe naam heeft. De Groendijck-Oost is omgedoopt naar project    Voor de brug!
Op korte termijn zal het reclamebord op de bouwplaats verschijnen. Echter wilden wij het u als belangstellende als eerste laten weten.

Achter de schermen werken wij vol enthousiasme aan het project Voor de brug. Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken.


Stand van zaken
Op dit moment zijn we nog hard bezig met de ontwerpen van de woningen. Zodra de ontwerpen af zijn zullen wij deze ook op de website zetten. Verder zijn wij druk met het voorbereiden van de verkoopcampagne!

Planning
Q2 + Q3 - Ontwerpproces woningen
Q3 - Start verkoop