Overeenkomst tussen gemeente en Janssen de Jong

Overeenkomst tussen gemeente en Janssen de Jong

Op 20 november ondertekenden wethouder Kees Oskam van gemeente Bodegraven-Reeuwijk en directeur Rits Verkerk van Janssen de Jong Projectontwikkeling de realisatieovereenkomst voor ‘De Groendijck-Oost’. Hiermee zijn afspraken vastgelegd voor de ontwikkeling van de nieuwste woonwijk van Driebruggen.

Verkoop in 2014

Het project De Groendijck-Oost gaat over de gefaseerde bouw van circa 80 woningen, een kerkgebouw en een pastorie. Het betreffende gebied ligt ten oosten van de Dubbele Wiericke en ten zuiden van De Groendijck. In de nieuwe wijk komen koopwoningen in de vrije sector en betaalbare woningen voor starters en senioren. Janssen de Jong Projectontwikkeling ontwerpt en realiseert de woningen en zorgt voor de inrichting van de openbare ruimte. Naar verwachting gaan de eerste woningen half 2014 in de verkoop. De Hersteld Hervormde Gemeente in Waarder en Driebruggen bouwt binnen het gebied een kerkgebouw en een pastorie. Het bestemmingsplan voor dit gebied wordt dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

In 2007 heeft de gemeenteraad van Reeuwijk besloten om het gebied tot woningbouwlocatie te ontwikkelen en de grond aan te kopen. Wethouder Oskam: “Het college is blij met deze overeenkomst voor De Groendijck-Oost. Hiermee kunnen wij voldoen aan de vraag naar extra woningen voor Driebruggen en Waarder voor de komende tien jaar. Het is bovendien een belangrijke impuls voor doorstroming op de lokale huizenmarkt, wat erg belangrijk is in deze tijd.” Directeur Verkerk: “Om deze doorstroming te bewerkstelligen is het zaak om goed aan te sluiten bij de vraag in de markt. Daarom willen wij de woningen in samenspraak met de toekomstige bewoners ontwikkelen. Begin volgend jaar zullen wij een moment organiseren waarop wij deze mensen naar hun mening vragen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor al aanmelden op de projectwebsite www.degroendijck-oost.nl.”