Raad van State doet uitspraak over bestemmingsplan De Groendijck-Oost

In een uitspraak van woensdag 5 november 2014 heeft de Raad van State het bestemmingsplan De Groendijck-Oost afgekeurd. Dit bestemmingsplan was op 5 maart 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan voorzag in de bouw van maximaal 86 woningen en een kerkgebouw binnen het plangebied De Groendijck-Oost in Driebruggen.

De directe aanleiding voor het besluit is volgens de Raad van State dat de toevoeging van het benodigde extra oppervlaktewater onvoldoende gewaarborgd is. Daarnaast constateerde de Raad van State dat een aantal bepalingen van het bestemmingsplan zorgvuldiger moeten worden geformuleerd. Door de Raad van State is wel beoordeeld dat de gemeenteraad de woonbehoefte voor dit plan voldoende heeft gemotiveerd. Ook voorziet het plan voldoende in een verkeersveilige ontsluiting op De Groendijck en is de juiste wettelijke procedure doorlopen voor het plan.

Vervolg

Wethouder Kees Oskam: “Het college stelt vast dat het plan De Groendijck-Oost met woningen en een kerk als zodanig niet ter discussie staat. Ik vind het positief dat de Raad van State aangeeft dat de juiste procedure is doorlopen. Na verdere bestudering van de uitspraak zal het college op korte termijn voorstellen doen om een aangepast bestemmingsplan in procedure brengen. Daarmee worden de door de Raad van State geconstateerde gebreken gerepareerd en kunnen alsnog vergunningen worden verleend voor de door de gemeenteraad beoogde ontwikkeling van De Groendijck-Oost.”